Αναπαραγωγή

From Audacity Wiki
Revision as of 12:55, 28 March 2010 by Nikos (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
P02.png ___ Προτιμήσεις ___


Effects Preview

  • "Play when previewing: __ seconds"
===.png Επεξήγηση:
Για πόσα δευτερόλεπτα θέλεις να γίνεται η προεπισκόπηση (preview) όταν δοκιμάζεις ένα εφέ.
Note.png Σημείωση:
Περισσότερα δευτερόλεπτα απαιτούν μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και ίσως υπάρξει κάποια καθυστέρηση στην διαδικασία, λιγότερα δευτερόλεπτα το αντίθετο.