Απλή τοποθέτηση εικόνων

From Audacity Wiki
Revision as of 14:02, 21 February 2007 by Nikos (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Εικόνα

Επέλεξε επεξεργασία από το επάνω ή το δεξί μέρος της σελίδας.

[[Image:Flag_of_the_Czech_Republic_small.jpg|thumb|Description]]

1

Description
2

Description
3

Description

4

Description