Απλή τοποθέτηση εικόνων

From Audacity Wiki
Revision as of 16:42, 23 May 2007 by Nikos (talk | contribs) (Εικόνα)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Εικόνα

Τρόποι τοποθέτησης μιας εικόνας σε ένα άρθρο.

Επέλεξε επεξεργασία από το επάνω ή το δεξί μέρος της σελίδας.


[[Image:το όνομα του αρχείου εικόνας|right|40px|Description]]

1

Description
2

Description
3

Description

4

Description