Ηχογράφηση

From Audacity Wiki
Revision as of 12:56, 28 March 2010 by Nikos (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
P03.png ___ Προτιμήσεις ___


  • "Software Playthrough (Play new track while recording it)": "Playthrough Λογισμικού (Αναπαραγωγή του νέου κομματιού καθώς αυτό ηχογραφείται)"
===.png Επεξήγηση:
Δηλαδή αυτό που ηχογραφείς, την ίδια στιγμή αναπαράγεται και από τα ηχεία.
Attention.png Προσοχή:
Όταν συγχρόνως ηχογραφείς από μικρόφωνο, αυτή η επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε μικροφωνισμό και σε καταστροφή των ηχείων.

Latency

Εδώ μπορείς να διορθώσεις την καθυστέρηση που μπορεί να εμφανίζεται στην απόκριση του συστήματος κατά την ηχογράφηση.