Μορφές Αρχείων

From Audacity Wiki
Revision as of 05:26, 9 March 2007 by Nikos (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Morfesarheion.png

Όταν εισάγονται audio αρχεία στο Audacity

"Make a copy of the file before editing (safer)" : Να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο του αρχείου πριν την επεξεργασία (ασφαλέστερο)

Επέλεξέ το για να μη δημιουργήσεις κατα λάθος κάποιο πρόβλημα στο αρχικό αρχείο.

"Read directly from the original file (faster)" : Ανάγνωση κατευθείαν από το αρχικό αρχείο (γρηγορότερα)

Επέλεξέ το για γρηγορότερο φόρτωμα του αρχείου ή αν δεν έχεις αρκετό χώρο στο σκληρό δίσκο.