Μορφές Αρχείων

From Audacity Wiki
Revision as of 05:36, 9 March 2007 by Nikos (talk | contribs) (Όταν εισάγονται audio αρχεία στο Audacity)
Jump to: navigation, search

Morfesarheion.png

Όταν εισάγονται audio αρχεία στο Audacity

"Make a copy of the file before editing (safer)" : Να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο του αρχείου πριν την επεξεργασία (ασφαλέστερο)

Επέλεξέ το για να μη δημιουργήσεις κατα λάθος κάποιο πρόβλημα στο αρχικό αρχείο.

"Read directly from the original file (faster)" : Ανάγνωση κατευθείαν από το αρχικό αρχείο (γρηγορότερα)

Επέλεξέ το για γρηγορότερο φόρτωμα του αρχείου ή αν δεν έχεις αρκετό χώρο στο σκληρό δίσκο.

Μορφή Εξαγωγής Χωρίς Συμπίεση

Με ποιά μορφή θέλεις να αποθηκεύεται το αρχείο όταν επιλέγεις "Εξαγωγή ως "ΧΧΧ" (όπου ΧΧΧ η επιλογή που κάνεις εδώ).

Τυπική επιλογή για ήχο ποιότητας CD είναι "WAV (Microsoft 16 bit PCM)".