Πίνακας

From Audacity Wiki
Revision as of 13:13, 23 May 2007 by Nikos (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
επικεφαλίδα 1 (όχι απαραίτητη) 1 επικεφαλίδα 2 (όχι απαραίτητη) επικεφαλίδα 3 (όχι απαραίτητη)
σειρά 1, κελί Α σειρά 1, κελί Β σειρά 1, κελί Γ
σειρά 2, κελί Α σειρά 2, κελί Β σειρά 2, κελί Γ