Πίνακας

From Audacity Wiki
Revision as of 13:48, 23 May 2007 by Nikos (talk | contribs) (Επεξήγηση)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Επεξήγηση

{| ξεκινάει ο πίνακας

|- σειρά


! επικεφαλίδα επικεφαλίδα 1 (όχι απαραίτητη)

! επικεφαλίδα 2 (όχι απαραίτητη)

! επικεφαλίδα 3 (όχι απαραίτητη)

|-

| κελί σειρά 1, κελί Α

| σειρά 1, κελί Β

| σειρά 1, κελί Γ

|-

| σειρά 2, κελί Α

| σειρά 2, κελί Β

|-

| σειρά 3, κελί Α

|} τελειώνει ο πίνακας

Παράδειγμα σαν κωδικός

{|

|-

! επικεφαλίδα 1 (όχι απαραίτητη)

! επικεφαλίδα 2 (όχι απαραίτητη)

! επικεφαλίδα 3 (όχι απαραίτητη)

|-

| σειρά 1, κελί Α

| σειρά 1, κελί Β

| σειρά 1, κελί Γ

|-

| σειρά 2, κελί Α

| σειρά 2, κελί Β

|-

| σειρά 3, κελί Α

|}

Παράδειγμα σαν αποτέλεσμα

επικεφαλίδα 1 (όχι απαραίτητη) επικεφαλίδα 2 (όχι απαραίτητη) επικεφαλίδα 3 (όχι απαραίτητη)
σειρά 1, κελί Α σειρά 1, κελί Β σειρά 1, κελί Γ
σειρά 2, κελί Α σειρά 2, κελί Β
σειρά 3, κελί Α