Πιστότητα

From Audacity Wiki
Revision as of 12:43, 28 March 2010 by Nikos (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
P01.png ___ Προτιμήσεις ___


Sampling

Οι τυπικές τιμές για ποιότητα ανάλογη των CD (οπτικοί δίσκοι) είναι:

44100Hz, 16-bit

Μεγαλύτερες τιμές συνεπάγεται καλύτερη ποιότητα, αλλά και μεγαλύτερα αρχεία, μικρότερες τιμές το ακριβώς αντίθετο.

Σημείωση: Note.png Δεν θα μπορείς να ακούσεις ποιότητες καλύτερες (μεγαλύτερες) από αυτές που υποστηρίζει η κάρτα ήχου του υπολογιστή σου (για απλές κάρτες συνήθως είναι επίσης 44100Hz, 16-bit)