Ποντίκι

From Audacity Wiki
Revision as of 12:47, 28 March 2010 by Nikos (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
P16.png ___ Προτιμήσεις ___


Εδώ μπορείς να δεις τις λειτουργίες του ποντικιού.

Αυτές οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλαχτούν.