Ποντίκι

From Audacity Wiki
Revision as of 16:40, 28 March 2010 by Nikos (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
P16.png ___ Προτιμήσεις ___


Εδώ μπορείς να δεις τις λειτουργίες του ποντικιού.

Αυτές οι ρυθμίσεις δε μπορούν να αλλαχτούν.