Ποντίκι

From Audacity Wiki
Revision as of 06:37, 9 March 2007 by Nikos (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Προτιμήσεις Pontiki.png

Εδώ μπορείς να δεις τις λειτουργίες του ποντικιού.

Αυτές οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλαχτούν.