Ποντίκι

From Audacity Wiki
Revision as of 14:27, 23 May 2007 by Nikos (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Pontiki.png Προτιμήσεις


Εδώ μπορείς να δεις τις λειτουργίες του ποντικιού.

Αυτές οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλαχτούν.