Προτιμήσεις

From Audacity Wiki
Revision as of 12:48, 28 March 2010 by Nikos (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Για να δεις και να ρυθμίσεις τις Προτιμήσεις, πήγαινε στο κύριο μενού του Audacity: Επεξεργασία -> Προτιμήσεις...

Στην καρτέλα που θα εμφανιστεί επέλεξε μία από τις υποκατηγορίες:


___ Προτιμήσεις ___