Προτιμήσεις

From Audacity Wiki
Revision as of 13:27, 28 March 2010 by Nikos (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Για να δεις και να ρυθμίσεις τις Προτιμήσεις,
πήγαινε στο κύριο μενού του Audacity:
Επεξεργασία -> Προτιμήσεις...

Στην καρτέλα που θα εμφανιστεί επέλεξε μία από τις υποκατηγορίες:

___ Προτιμήσεις ___


___ Για παλαιότερες εκδόσεις ___