Προτιμήσεις

From Audacity Wiki
Revision as of 13:35, 28 March 2010 by Nikos (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Για να δεις και να ρυθμίσεις τις Προτιμήσεις,
πήγαινε στο κύριο μενού του Audacity:
Επεξεργασία -> Προτιμήσεις...

Επέλεξε μία από τις υποκατηγορίες από την καρτέλα των προτιμήσεων...

___ Προτιμήσεις ___


___ Για παλαιότερες εκδόσεις ___