Φάκελοι

From Audacity Wiki
Revision as of 06:31, 9 March 2007 by Nikos (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Προτιμήσεις Fakeloi.png

  • Temporary files directory - Εκεί που αποθηκεύει τα προσωρινά αρχεία του το Audacity. Συνήθως δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξεις. Σε περίπτωση κατάρρευσης του προγράμματος, κατά τη διάρκεια μιας εργασίας, ίσως εκεί να υπάρχουν κάποια δεδομένα.
  • Auto save - Το επιλέγεις αν θέλεις το πρόγραμμα να αποθηκεύει αυτόματα την εργασία σου. Στο κουτάκι ορίζεις ανά πόσα λεπτά θέλεις να γίνεται η αυτόματη αποθήκευση.