Φάκελοι

From Audacity Wiki
Revision as of 12:46, 28 March 2010 by Nikos (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
P12.png ___ Προτιμήσεις ___


  • Temporary files directory - Εκεί που αποθηκεύει τα προσωρινά αρχεία του το Audacity. Συνήθως δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξεις. Σε περίπτωση κατάρρευσης του προγράμματος, κατά τη διάρκεια μιας εργασίας, ίσως εκεί να υπάρχουν κάποια δεδομένα.
  • Auto save - Το επιλέγεις αν θέλεις το πρόγραμμα να αποθηκεύει αυτόματα την εργασία σου. Στο κουτάκι ορίζεις ανά πόσα λεπτά θέλεις να γίνεται η αυτόματη αποθήκευση.