Φάκελοι

From Audacity Wiki
Jump to: navigation, search
P12.png ___ Προτιμήσεις ___


  • Temporary files directory - Εκεί που αποθηκεύει τα προσωρινά αρχεία του το Audacity. Συνήθως δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξεις. Σε περίπτωση κατάρρευσης του προγράμματος, κατά τη διάρκεια μιας εργασίας, ίσως εκεί να υπάρχουν κάποια δεδομένα.
  • Auto save - Το επιλέγεις αν θέλεις το πρόγραμμα να αποθηκεύει αυτόματα την εργασία σου. Στο κουτάκι ορίζεις ανά πόσα λεπτά θέλεις να γίνεται η αυτόματη αποθήκευση.