Χρωματιστό κείμενο

From Audacity Wiki
Revision as of 13:35, 23 May 2007 by Nikos (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Παράδειγμα

Κώδικας

<font color=orange>παράδειγμα Νο1</font>


Αποτέλεσμα

παράδειγμα Νο1