Χρωματιστό κείμενο

From Audacity Wiki
Revision as of 13:50, 23 May 2007 by Nikos (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Παράδειγμα

Κώδικας

<font color=orange>παράδειγμα Νο1</font>


Αποτέλεσμα 1

παράδειγμα Νο1

Αποτέλεσμα 2

παράδειγμα Νο2