Χρωματιστό κείμενο

From Audacity Wiki
Revision as of 15:17, 23 May 2007 by Nikos (talk | contribs) (Κώδικας)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Παράδειγμα

Κώδικας

<font color=orange>παράδειγμα Νο1</font>

Αποτέλεσμα 1

παράδειγμα Νο1

Αποτέλεσμα 2

παράδειγμα Νο2