Χρωματιστό κείμενο

From Audacity Wiki
Jump to: navigation, search

Παράδειγμα

Κώδικας

<font color=orange>παράδειγμα Νο1</font>

Αποτέλεσμα 1

παράδειγμα Νο1

Αποτέλεσμα 2

παράδειγμα Νο2