Μορφές Αρχείων

From Audacity Wiki
Revision as of 05:44, 9 March 2007 by Nikos (talk | contribs) (Διαμόρφωση Εξαγωγής OGG)
Jump to: navigation, search

Morfesarheion.png

Όταν εισάγονται audio αρχεία στο Audacity

"Make a copy of the file before editing (safer)" : Να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο του αρχείου πριν την επεξεργασία (ασφαλέστερο)

Επέλεξέ το για να μη δημιουργήσεις κατα λάθος κάποιο πρόβλημα στο αρχικό αρχείο.

"Read directly from the original file (faster)" : Ανάγνωση κατευθείαν από το αρχικό αρχείο (γρηγορότερα)

Επέλεξέ το για γρηγορότερο φόρτωμα του αρχείου ή αν δεν έχεις αρκετό χώρο στο σκληρό δίσκο.

Μορφή Εξαγωγής Χωρίς Συμπίεση

Με ποιά μορφή θέλεις να αποθηκεύεται το αρχείο όταν επιλέγεις "Εξαγωγή ως ΧΧΧ..." (όπου ΧΧΧ η επιλογή που κάνεις εδώ).

Τυπική επιλογή για ήχο ποιότητας CD είναι "WAV (Microsoft 16 bit PCM)".

Διαμόρφωση Εξαγωγής OGG

Εφαρμόζεται όταν επιλέγεις "Εξαγωγή ως Ogg Vorbis..."

Μικρότερο νούμερο σημαίνει χαμηλότερη ποιότητα και μικρότερο αρχείο, μεγαλύτερο νούμερο το αντίθετο.

Ρυθμίσεις Εξαγωγής MP3