Ποντίκι

From Audacity Wiki
Jump to: navigation, search
P16.png ___ Προτιμήσεις ___


Εδώ μπορείς να δεις τις λειτουργίες του ποντικιού.

Αυτές οι ρυθμίσεις δε μπορούν να αλλαχτούν.