Τοποθέτηση ενός άρθρου σε μία κατηγορία άρθρων

From Audacity Wiki
Jump to: navigation, search

Απλά γράψε κάπου στο άρθρο, κατά προτίμηση στο τέλος τον παρακάτω κώδικα:


[[Category:ΤοΌνομαΤηςΚαρηγορίας]]


και το άρθρο θα καταχωρηθεί στην κατηγορία.

Αν η κατηγορία δεν υπάρχει ήδει,

μάλλον θα δημιουργηθεί αυτόματα.


Παράδειγμα:

[[Category:Ελληνικά Άρθρα]]